شرکت ساختمانی پارس کندوان

 

تاسیس شده در کانادا با هدف همکاری در اجرای پروژه های Canadian Pars Kandovan شرکت ساختمانی پارس کندوان (تاسیس شده در تهران) و
راهسازی ،ابنیه ، حفاری ، انفجار و تثبیت و خاک با یکدیگر مشارکت دارند

کارخانه آسفالت کارخانه بتن

 

فعالیت در زمینه های ساختمانی ، برقی و مکانیکی

عملیات راهسازی ، ابنیه ، حفاری ، انفجار ، تثبیت و...

صفحه اصلی مدیریت پروژه ها ارتباط با ما گالری عکس

Copyright© 2010 - 2011 Parskandovan.com All rights reserved. Design & Host By : Keyvan Network

مار